Header Image
ทำเนียบพาณิชย์จังหวัด
watermark

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับ รายพระนามและนามปลัดกระทรวงพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ
16   นายสุพล ศรีทับทิม   20 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน
15   นายพิชัย เมืองมัจฉา   18 มี.ค. 2562 - 17 ม.ค. 2563
14   นายสุพล ศรีทับทิม   31 ต.ค. 2557 - 2 ธ.ค. 2561
13   นายชัยยันต์ ยอดคำ   1 พ.ย. 2549 - 2 ต.ค. 2562
12   นางสุวรรณา ชนินนทร์วณิชย์   -
11   นายสมชาย ลี้ภัยเจริญ   -
10   นายไพบูลย์ รุจิระมานนท์   -
9   นายวีระชัย พงษ์สวัสดิ์   -
8   นงาพรทิพย์ บุษประเกศ   -
7   นายสมชาย คุรุวิชญา   -
6   นายวีระชัย พงษ์สวัสดิ์   -
5   นายประจักษ์ กัลยานชน   -
4   นายปฏิหาริย์ บุญสนอง   -
3   นายปรีชา รัทยานนท์   -
2   นายพิศุจน์ พุทธิพงษ์   -
1   นายปรีชา รัทยานนท์       -

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 29,505