Header Image
โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
watermark

 

โครงสร้างการบริหารในส่วนจังหวัดเชื่อมต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
 

นายมานะ พยายาม

นายกฤษณ์ คงเมือง
ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

นายเมตตา พยายาม

นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
 (ด้านเศรษฐกิจ)

 

นายชูใจ พยายาม

นายสุพล ศรีทับทิม
พาณิชย์จังหวัด

 

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 29,499