Header Image
"กิจกรรมการจัดจุดจำหน่ายสินค้า ภายใต้โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน"
watermark

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ตลาดต้องชมถนนคนเดิน คนเพ็ดซะบูน อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินกิจกรรมการจัดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตร/เกษตรแปรรูป และสินค้าชุมชน ภายใต้โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้า สร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 12 ราย ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย สินค้านาทีทอง สินค้าลดราคา ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนผู้มาเที่ยวชมงานเป็นอย่างมาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 13,002