Header Image
จังหวัดเพชรบูรณ์ เชื่อมโยงการจำหน่ายสละพันธุ์สุมาลี จากเกษตรกรจังหวัดพัทลุง
watermark

วันที่ 29 กันยายน 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการส่งมอบ “สละ พันธุ์สุมาลี” ของเกษตรกรจังหวัดพัทลุง ให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ให้สามารถกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตได้ ซึ่งได้ดำเนินการการเชื่อมโยงและนำผลผลิตมากระจายให้กับผู้บริโภคภายในจังหวัด จำนวน 300 กล่อง บรรจุกล่องละ 5 กิโลกรัม (รวมปริมาณ 1,500 กก.) โดยจำหน่ายในราคากล่องละ 225 บาท (กิโลกรัมละ 45 บาท) มูลค่าการเชื่อมโยง 67,500 บาท

   

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 13,076