ที่อยู่สำนักงาน
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์
193 หมู่ 11 ถ.สระบุรี - หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 056-737049 โทรสาร 056-737046

กลุ่มงานยุทศาสตร์และแผนงาน  : 056-737049

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า   : 056-737050

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด  : 056-737045

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า  : 056-737042

Email : pc_ops@hotmail.com

สื่อสังคม online
    

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 29,489