Header Image
#พาณิชย์บอกข่าว แจ้งเรื่องราวเศรฐกิจการค้า ราคาสินค้าและนโยบายรัฐบาล
watermark

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 2566 เวลา 06.30 น. โดยประมาณเผย สำนักงานพาณิชยเผย์จังหวัด เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ และเสียงตามสายหอกระจายข่าวในพื้นที่ รายการเพชรบูรณ์บ้านเรา ช่วงพาณิชย์บอกข่าว ซึ่งออกรายการสด ทุกวันจันทร์-วันพุธ  วันนี้แจ้งข่าว สถานกาณ์และ -ราคาสินค้าเกษตข้าวนาปี ร ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไข่ไก้ สุกร และราคาผักในตลาดกลางผักอำเภอหล่มสัก


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 13,046