Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายสุพล.ศรีทับทิม (พณจ.พช) ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ 
watermark

วันที่ 26 กันยายน 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายสุพล.ศรีทับทิม (พณจ.พช) ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ณ โรงสกัดน้ำมันปาล์ม บริษัท สหยนต์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มพบว่า มีปริมาณน้ำมันปาล์มคงเหลือ ณ วันที่ 26 กันยายน 2566 จำนวน 186 ตัน และราคารับซื้อผลปาล์มทลายสด(18% น้ำมัน) กิโลกรัมละ 4.80 บาท
ทั้งนี้ ได้กำชับให้ผู้ประกอบการแจ้งการครอบครองหรือแจ้งปริมาณตามที่กฎหมายกำหนด และปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 13,003