Header Image
#การบริจาครถตู้ยนต์แก่โรงเรียนเด็กบกพร่องทางการได้ยิน
watermark

#การบริจาครถตู้ยนต์แก่โรงเรียนเด็กบกพร่องทางการได้ยิน และการพูด

 

22 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ส่งมอบบริจาครถตู้ ทะเบียน นข 1960 เพชรบูรณ์ ที่หมดความจำเป็นใช้ในราชการ เนื่องจากได้รับทดแทนแล้ว ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ ดูแลเด็กๆพิเศษของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ส่งมอบรถตู้ และเอกสารการโอนทะเบียนรถ ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 13,062