Header Image
จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย และได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายผลผลิต
watermark

          จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2566/67 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2566 ณ ท่าข้าวลำป่าสัก ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยตลาดนัดข้าวเปลือกเปิดดำเนินการ ระหว่างเวลา 09.00–18.00 น. ของทุกวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น มีอำนาจในการต่อรองราคา รวมทั้งได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายผลผลิต ทั้งในด้านราคาที่จะได้รับตามคุณภาพ และการชั่งน้ำหนักที่ถูกต้องเที่ยงตรง โดยมีการรับซื้อในราคานำตลาดทั่วไป ตันละ 100-200 บาท
          จึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว นำผลผลิตมาจำหน่ายภายในงานฯ ตามวัน เวลและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056-737050-1

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 13,076