Header Image
การใช้งานระบบบริการค้นหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเข้าใช้งานที่เว็ปไซต์
watermark

🔎 https://search.ipthailand.go.th/

💻 ระบบบริการค้นหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ระบบนี้ครอบคลุมข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ ได้แก่

- เครื่องหมายการค้า

- สิทธิบัตร

- อนุสิทธิบัตร

- สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

- ลิขสิทธิ์

- สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

📌 ระบบบริการค้นหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มีเครื่องมือและฟังก์ชันที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

📌 การค้นหาความเหมือนคล้ายเครื่องหมายการค้าด้วยภาพ ช่วยให้ค้นหาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถ

- ค้นหาด้วยหมวดหมู่ : ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาตามหมวดหมู่ของทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องการค้นหา เช่น เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เป็นต้น

- ค้นหาด้วยคำสำคัญ : ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาด้วยคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ต้องการค้นหา เช่น ชื่อเจ้าของเครื่องหมายการค้า วันที่ยื่นคำขอ เป็นต้น

- ค้นหาด้วยหมายเลข : ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาด้วยหมายเลขอ้างอิงของทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เลขที่คำขอเครื่องหมายการค้า เลขที่สิทธิบัตร เป็นต้น

📌 การใช้งานระบบบริการค้นหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเข้าใช้งานที่เว็ปไซต์ https://search.ipthailand.go.th/

📌 ระบบบริการค้นหาข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และผู้ที่สนใจข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงความต้องการ

#DIP #กรมทรัพย์สินทางปัญญา #ทรัพย์สินทางปัญญา

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 13,062