Header Image
ลงพื้นที่ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายก๊าซหุงต้ม LPG
watermark

พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ลงพื้นที่ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายก๊าซหุงต้ม LPG
-----------------------------


วันที่ 27-28 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอหล่มสัก เพื่อตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายก๊าซหุงต้ม LPG ผลการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกถูกต้องและชัดเจน โดยราคาจำหน่ายปลีกก๊าซหุงต้มบรรจุถัง มีดังนี้
1. ขนาด 4 กก. ถังละ 180-195 บาท
2. ขนาด 7 กก. ถังละ 260-320 บาท
3. ขนาด 15 กก. ถังละ 455 บาท
4. ขนาด 48 กก. ถังละ 1,400 บาท

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจน และปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด  หากผู้ประกอบการฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 28 และมีโทษตามมาตรา 40 ต้องระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 13,076