Header Image
#จังหวัดเพชรบูณ์ ตรวจสอบลานรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์# รุ่น 1 ปี 2566/67 ใกล้ชิด
watermark

     วันที่ 25-26 กันยายน 2566 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร ดำเนินการตรวจสอบลานรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในอำเภอชนแดน อำเภอบึงสามพัน อำเภอหนองไผ่ ผลการตรวจสอบ   ลานรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อชัดเจน เครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความชื้นได้มาตราฐาน
     ทั้งนี้ ได้กำชับให้ผู้ประกอบการแจ้งการครอบครองหรือแจ้งปริมาณตามที่กฎหมายกำหนด และปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 13,039