Header Image
“ภูมิธรรม” หารือสมาคมชาวนา ชง 4 เเนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อพี่น้องชาวนาและเกษตรกร
watermark

• นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันนี้ (30 ตค 66) ได้พบสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะของเกษตรกรชาวนา หลังจากได้พบกับ ผู้ประกอบการโรงสีและผู้ส่งออกไปแล้ว ซึ่งรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจได้ติดตามสถานการณ์ข้าวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้ได้หารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว เตรียมชงมาตรการ 4 มาตรการเข้าสู่ นบข. ในวันที่ 1 พ.ย. นี้ ซึ่งเป็นที่พอใจของสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย

•โดยสมาคมชาวนาได้เสนอปัญหาโครงสร้างพื้นฐานการผลิต เช่น การจัดหาแหล่งน้ำ เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ต้องมีเพียงพอ และให้ผลผลิตต่อไร่สูง และเสนอขอให้ยังคงมีมาตรการต้นทุนชะลอการขายข้าวเปลือกยุ้งฉาง และช่วยเหลือต้นทุนค่าเก็บเกี่ยวจึงได้สั่งการให้กระทรวงเกษตร และ ธกส ได้นำขัอเสนอไปดำเนินการ เช่น การบริหารจัดการน้ำ การนำโปรแตสเซี่ยมมาผลิตปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน เป็นต้น

•นายภูมิธรรม กล่าวต่อไปว่าสำหรับแผนรับมือผลผลิต 66/67 ที่จะออกสู่ตลาด ในช่วงเดือน พย. นี้ ได้เตรียมรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2566/67 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ (1) การเก็บสต็อกเกษตรกรและสหกรณ์เพื่อชะลอข้าวเปลือก เป้าหมาย 3 ล้านตัน โดยช่วย 1,500 บาท/ตันบาท/ กรณีเข้าร่วมกับสหกรณ์ สหกรณ์รับ 1,000 บาท/ตัน เกษตรกรรับ 500 บาท/ตัน เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง 1 – 5 เดือน และให้นำออกขายเมื่อข้าวราคาดี (2) ผู้ประกอบการเก็บสต็อก เป้าหมาย 10 ล้านตัน ช่วยดอกเบี้ย 4% เก็บสต็อก 2 – 6 เดือน (3) สินเชื่อรวบรวมข้าวเปลือก เป้าหมาย 1 ล้านตัน โดยช่วยดอกเบี้ย 15 เดือน ในอัตรา 3.85% สหกรณ์เสียดอกเบี้ย 1% (4) ช่วยลดต้นทุนการผลิต หรือค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ หรือ ครัวเรือนละ 20,000 บาท โดยจะได้นำเสนอ นบข. ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเร่งนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งคาดว่ามาตรการที่ให้เกษตรกร สหกรณ์ และให้ผู้ประกอบการช่วยเก็บสต็อกและเสริมสภาพคล่องจะทำให้ราคาข้าวเปลือกในฤดูกาลนี้มีเสถียรภาพ

----------------------------------------------

📣 ช่องทางติดตามข่าวสารกระทรวงพาณิชย์

- Website ➡️ www.moc.go.th

- Tiktok ➡️ https://www.tiktok.com/@ministryofcommerceth

- Twitter X ➡️ https://twitter.com/ThailandMOC

- Instagram ➡️ https://www.instagram.com/thailandmoc

- Youtube ➡️ https://www.youtube.com/@mocthailand5133

- สายด่วน โทร 1203

#กระทรวงพาณิชย์ #MOCThailand #MOC #ข่าวเศรษฐกิจ #สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย

    

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 13,082