Header Image
​ส่งออก ก.ย.66 เพิ่ม 2.1% บวก 2 เดือนติด รวม 9 เดือน ติดลบเหลือ 3.8%
watermark

“พาณิชย์”เผยส่งออก ก.ย.66 มีมูลค่า 25,476.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 2.1% เป็นบวก 2 เดือนติดต่อกัน สินค้าเกษตรเพิ่ม 12% อุตสาหกรรมเกษตร เพิ่ม 5.4% แต่สินค้าอุตสาหกรรมกลับมาลด 0.3% รวม 9 เดือน ติดลบเหลือ 3.8% คาด 3 เดือนที่เหลือปีนี้ การส่งออกยังดีขึ้นต่อเนื่อง ลุ้นทั้งปีติดลบน้อยลง

นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกเดือน ก.ย.2566 มีมูลค่า 25,476.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.1% เป็นบวกต่อเนื่อง 2 เดือนติดต่อกัน เมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 888,666 ล้านบาท การนำเข้ามีมูลค่า 23,383.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 8.3% คิดเป็นเงินบาทมูลค่า 825,310 ล้านบาท ได้ดุลการค้ามูลค่า 2,092.7 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินบาทมูลค่า 63,355 ล้านบาท รวมการส่งออก 9 เดือนของปี 2566 (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค่า 213,069.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ลด 3.8% คิดเป็นเงินบาท มูลค่า 7,268,400 ล้านบาท นำเข้ามูลค่า 218,902.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ลด 6% คิดเป็นเงินบาท มูลค่า 7,558,144 ล้านบาท ขาดดุลการค้า มูลค่า 5,832.7 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินบาท มูลค่า 289,400 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติมคลิก>>>https://www.commercenewsagency.com/news/6456

#commercenewsagency #CNAOnline #พาณิชย์ #ข่าวพาณิชย์ #เศรษฐกิจ #กระทรวงพาณิชย์ #ส่งออก #การส่งออก #นำเข้า #การนำเข้า #เป้าส่งออกปี66

-------------------------------------

ติดตาม CNA Online ผ่านช่องทางอื่น ๆ

Line@ - เพิ่มเพื่อน http://line.me/ti/p/%40uld0329i หรือค้นหา @cnaonline

Twitter - ติดตาม https://twitter.com/CNAOnlineTwit

Instagram – ติดตาม https://www.instagram.com/cna2you/

Youtube - https://www.youtube.com/channel/UC20isyIVU69Oi2BHAk0pPDg

Website - อ่าน www.commercenewsagency.com

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความพูดว่า "OCNA NEWS AGENCY CNA ERGE กระทร MINRY RY TPS ภาพรวม การค้าระหว่างประเทศของไทย เดือนกันยายน2566 เดือนกันยาย 2566 ม.ค.-ก.ย. มูลค่ การส่งออก 25,476.3 213,069.4 การนำเข้า 23,383.5 -8.3% 218,902.1 -6.0% ንህ ดุลการค้า 2,092.7 -5,832.7 กีรติ รัชโน ส่งออก ก.ย.66 เพิ่ม 2.1% บวก 2 เดือนติด รวม 9 เดือนติดลบเหลือ 3.8%"

 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 13,062