Header Image
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 10/2566 
watermark

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ ครั้งที่ 10/2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในโครงการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการใน 1 เดือนที่ผ่านมา และร่วมหารือ ข้อราชการ รับทราบ ติดตามนโยบาย และภารกิจสำคัญของจังหวัด ต่อไป ผ่านระบบ Zoom Metting

  


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 13,020