• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

Office of Provincial Commercial Affairs Phetchabun

พาณิชย์เพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ ตรวจสอบหน้ากากอนามัย

สวท.เพชรบูรณ์ 24 เม.ย. 2563 อ่าน [6]

...

วันที่ 22 เมษายน 2563 นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรหล่มสัก และสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยตามข้อร้องเรียนของประชาชน ในพื้นที่อำเภอหล่มสักและอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จากการลงพื้นที่ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการเปรียบเทียบปรับกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าควบคุม ซึ่งฝ่าฝืนประกาศ กกร. มีความผิดตามมาตรา 28 ต้องระวางโทษตามมาตรา 40 ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 จำนวน 3 ราย (อ.หล่มสัก 1 ราย อ.เมืองฯ 2 ราย)
ทั้งนี้ ผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยดังกล่าว ได้แจ้งความประสงค์และบริจาคหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยมอบไว้ ณ สถานีตำรวจภูธรหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จำนวน 9 กล่อง (450 ชิ้น) , สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จำนวน 12 กล่อง (600 ชิ้น).

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์