• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

Office of Provincial Commercial Affair Phetchabun

ประกวดราคาจ้าง จัดงานแสดงหรือจำหน่าย สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า หรือตามความเหมาะสม จำนวน 2ครั้งๆ ละ 5 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 พ.ค. 2562 อ่าน [31]

...

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกวดราคาจ้าง จัดงานแสดงหรือจำหน่าย สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ณ ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า หรือตามความเหมาะสม จำนวน 2ครั้งๆ ละ 5 วัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารด้านล่าง

 

 

 

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร.056-737045 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์