• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

Office of Provincial Commercial Affairs Phetchabun

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพแผนการผลิตและแผนการตลาดข้าวครบวงจร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ 29 พ.ค. 2562 อ่าน [5]

...

ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม2562 ณ โรงแรมคลาสิค คามีโอ อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุทยา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพแผนการผลิตและแผนการตลาดข้าวครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานนโยบายและแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร และแผนการปฏิบัติงาน กิจกรรม โครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ถอดบทเรียนในการดำเนินงานและแนวทางการส่งเสริมการผลิตข้าว เพื่อนมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์