• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

Office of Provincial Commercial Affairs Phetchabun

“พาณิชย์”เผยโปรตีนทางเลือกจากแมลง สินค้าดาวรุ่ง ชี้เป็นโอกาสเพาะเลี้ยง ขยายส่งออก

https://www.commercenewsagency.com/news/5221 20 ก.ค. 2565 อ่าน [2]

...
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เผยโปรตีนทางเลือกจากแมลง กำลังเติบโตสูง ตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้น ชี้เป็นโอกาสของเกษตรกรที่จะเพาะเลี้ยง และเป็นโอกาสในการส่งออกอาหารแปรรูปจากแมลงของไทย ระบุปัจจุบันไทยผลิตแมลงได้เกือบ 200 ชนิด จิ้งหรีดนิยมสุด แถมล่าสุดอียูไฟเขียว “หนอนนก-ตั๊กแตน” เป็นอาหารที่บริโภคได้ ยิ่งทำให้ความต้องการพุ่ง แนะรัฐ-เอกชน ต้องร่วมมือพัฒนาคุณภาพ ผลักดันเป็นซุปเปอร์ฟู้ด  
         
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการนำแหล่งสารอาหารที่มีประโยชน์มาพัฒนาเป็นอาหารในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม เช่น อาหารสำหรับกลุ่มผู้รักสุขภาพ อาหารเกษตรอินทรีย์ (Organic Food) หรืออาหารคลีน (Clean Food) อาหารจากพืช (Plant-based Food) อาหารวีแกน (Vegan) และอาหารคีโต (Keto) รวมทั้งอาหารที่ผลิตจากโปรตีนทางเลือก เช่น แมลง ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มอาหารใหม่ (Novel Food)

ทั้งนี้ อาหารหรือขนมที่มีส่วนประกอบของแมลง เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีคุณค่าทางสารอาหารจำนวนมาก มีโปรตีนสูงไม่แพ้โปรตีนจากเนื้อสัตว์หลัก รวมทั้งมีแร่ธาตุ แคลเซียม ไฟเบอร์ วิตามินสูง และไขมันต่ำ จึงเป็นโอกาสของเกษตรกรรายย่อยที่จะเพาะเลี้ยงและพัฒนาการเลี้ยงแมลงให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล เพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ และเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของไทย
         
นายรณรงค์กล่าวว่า สนค. วิเคราะห์ว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการเพาะเลี้ยงและผลิตโปรตีนทางเลือกจากแมลง เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของแมลง มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมแปรรูปอาหารที่ทันสมัย และในกระบวนการเพาะเลี้ยงและการผลิตใช้ทรัพยากรน้อยกว่าสัตว์อื่น ๆ เนื่องจากวงจรการเติบโตของแมลงมีระยะสั้น จึงก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมจำนวนน้อย และเกิดแก๊สมีเทนที่จะสร้างปัญหาต่อก๊าซเรือนกระจกต่ำ โดยปัจจุบันไทยสามารถผลิตแมลงเศรษฐกิจได้เกือบ 200 ชนิด แต่แมลงที่เป็นที่นิยมมากในการผลิต คือ จิ้งหรีด
         

นอกจากนี้ ล่าสุดสหภาพยุโรป (อียู) ได้อนุมัติแมลงเศรษฐกิจชนิดอื่น เช่น หนอนนก (Mealworms) และตั๊กแตน (European locust) ให้เป็นอาหารสำหรับการบริโภคได้ จึงเป็นโอกาสที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสามารถเพาะขยายพันธุ์ เพื่อการส่งออก และเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เช่น อาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว อาหารเพื่อสุขภาพ และอาหารเสริมโปรตีน รวมทั้งเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อขยายฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
         
อย่างไรก็ตาม ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการผลิตอาหารโปรตีนทางเลือกจากแมลง จะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงแมลงที่มีคุณภาพ ปลอดภัย รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารซุปเปอร์ฟู้ด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ  
         
ปัจจุบันตลาดแมลงทั่วโลกมีมูลค่ามากกว่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยคาดว่าในปี 2570 มูลค่าการตลาดของอาหารโปรตีนจากแมลงจะสูงถึง 2,067.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ไทยสามารถผลิตแมลงเศรษฐกิจได้เกือบ 200 ชนิด ปริมาณมากกว่า 7,000 ตันต่อปี และมีฟาร์มเลี้ยงจำนวนมาก โดยเฉพาะจิ้งหรีด ซึ่งเป็นแมลงที่มีการเพาะเลี้ยงมากกว่า 23,000 ฟาร์ม

โดยจากสถิติการส่งออกในปี 2564 ปริมาณการส่งออกแมลงและอาหารแปรรูปที่ทำจากแมลง มีจำนวน 575 ตัน คิดเป็นมูลค่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นสูงถึง 96.27% โดยตลาดส่งออกของไทย 5 อันดับแรก คือ กัมพูชา สัดส่วน 47.80% สหรัฐฯ สัดส่วน 26.07% ญี่ปุ่น สัดส่วน 12.28% เมียนมา สัดส่วน 4.69% และฮ่องกง สัดส่วน 6.51%

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์