• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

Office of Provincial Commercial Affair Phetchabun

#ความร่วมมือเชื่อมโยงการค้ากุ้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ และสุพรรณบุรี จากเกษตรกรผู้เลี้ยงสู่ผู้บริโภคโดยตรง

สพจ.เพชรบูรณ์ 23 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
    วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลาประมาณ 07.30 น.ณ ตลาดประชารัฐ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด เพชรบูรณ์-สุพรรณบุรี จัดเชื่อมโยงสินค้าจากเกษตรกรผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโควิท-19 จัดจำหน่ายกุ้งก้ามกราม กุ้งขาวแวนาไมค์ คุณภาพดีในราคาประหยัด วันนี้จำหน่ายกกุ้งจำนวน 0.4 ตัน ได้รับการตอบรับจากประชาชนผู้บริโภคเป็นอย่างดียิ่ง สินค้าหมดอย่างรวดเร็ว ยอดจำหน่ายรวมกว่า 120,000 บาท และเกษตรกร-ประชาชนผู้บริโภค ประสงค์ให้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงสินค้าต่อเนื่อง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์