• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

Office of Provincial Commercial Affair Phetchabun

#พาณิชย์บอกข่าว เล่าเรื่องเศษรฐกิจการค้า ราคาสินค้า และนโยบายรัฐบาล

สพจ.เพชรบูรณ์ 18 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
#พาณิชย์บอกข่าว เล่าเรื่องเศษรฐกิจการค้า ราคาสินค้า และนโยบายรัฐบาล
    วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการค้า ราคาสินค้า ในช่วงพาณิชย์บอกข่าว ทางรายการเพชรบูรณ์บ้านเรา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ และเสียงตามสาย หอกระจายข่าวในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ออกอากาศสด ทุกวันจันทร์-พุธ เวลาประมาณ 06.30-06.45 น. วันนี้เน้นย้ำ
   - สถานการณ์โควิท 19 ย้ำเตือนการระมัดระวัง ป้องกันโดยไม่ประมาท
   - ราคาสินค้าเกษตรหลักที่กำลังออกสู่ตลาดขณะนี้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวนาปรัง ราคาพืชผักตลาดกลางค้าส่งผัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
   - ราคาและสถานการณ์เนื้อสุกร ไข่ไก่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์