• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

Office of Provincial Commercial Affair Phetchabun

จังหวัดเพชรบูรณ์ รณรงค์บริโภคมะม่วง ผลไม้ไทย และสินค้าเกษตรปลอดภัย

*นักข่าวภูธร หน.ศูนย์ข่าว สื่อรัฐ.tv. เพชรบูรณ์ 17 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
กิจกรรมวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ที่ตลาดกรีนส์ฯ พระใหญ่ พิธีเปิดกระตุ้นการบริโภคและประชาสัมพันธ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกขน สื่อมวลชน ให้เกียรติร่วมภายในงานจำนวนมาก เกษตรกรนำสินค้า มาจำหน่ายในงาน อาทิ มะม่วงน้ำดอกไม้ ทุเรียน ลิ้นจี่ มะไฟหวาน เงาะ สับปะรด ผักปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น จากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิท 19 ประชาชนบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มขึ้น ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าโดยตรงกับเกษตรกร และ ประชาชนให้ความสนใจอุดหนุนสินค้าเกษตรกรจำนวนมาก วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและส่วนราชการ เอกชนที่เกี่ยวข้อง เปิดกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้ไทย "ชวนชิมมะม่วงผลไม้ไทย และสินค้าเกษตรปลอดภัย" โดยกำหนดจัดกิจกรรม 2 จุด คือ
-วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2565 ที่ตลาดกรีนส์มาเก็ตเพชรบูรณ์ (พระใหญ่) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
*วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2565 ณ ตลาดเทศบาล 3 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
กิจกรรมวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ที่ตลาดกรีนส์ฯ พระใหญ่ พิธีเปิดกระตุ้นการบริโภคและประชาสัมพันธ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกขน สื่อมวลชน ให้เกียรติร่วมภายในงานจำนวนมาก เกษตรกรนำสินค้า มาจำหน่ายในงาน อาทิ มะม่วงน้ำดอกไม้ ทุเรียน ลิ้นจี่ มะไฟหวาน เงาะ สับปะรด ผักปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น จากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิท 19 ประชาชนบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มขึ้น ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าโดยตรงกับเกษตรกร และ ประชาชนให้ความสนใจอุดหนุนสินค้าเกษตรกรจำนวนมาก
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์