• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

Office of Provincial Commercial Affair Phetchabun

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนเมษายน 2565

สพจ.เพชรบูรณ์ 27 เม.ย. 2565 อ่าน [1]

...
27 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ที่ห้องเมืองราด ชั้น 5 (อาคาร 2) ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์