• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

Office of Provincial Commercial Affair Phetchabun

#สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคเหนือ ขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4

สพจ.เพชรบูรณ์ 26 เม.ย. 2565 อ่าน [1]

...
   วันที่ 26 เมษายน สำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมสัมมนา (FORUM) สร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัย ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนสปา อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีเกษตรกรจากจังหวัดสุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก นครสวรรค์ น่าน แพร่ ลำปาง ตาก และเชียงราย รวม 49 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้เกิดการบริโภค

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์