• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

Office of Provincial Commercial Affair Phetchabun

#การตรวจสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยแก่ผู้ประกอบการ มาตรการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2564/65

สพจ.เพชรบูรณ์ 26 เม.ย. 2565 อ่าน [1]

...
 
   วันที่ 26 เมษายน 2565 จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2564/65 ร่วมตรวจสอบสต็อกข้าวโพดตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 6 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่  บจก.ตงค้าพืช ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผลการตรวจสต็อกของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยฯ มีดังนี้
-มูลค่าตั๋วสัญญาใช้เงิน 10,000,000 บาท ผลการตรวจนับสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมได้ปริมาณ 1,320 ตัน มูลค่าการรับซื้อ 15,840,000 บาท ส่วนต่างมากกว่ามูลค่าตั๋วสัญญา 5,840,000 บาท  ตั๋วสัญญาการใช้เงิน 1 ฉบับซึ่งผู้ประกอบการมีการดำรงสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครบถ้วนตามมูลค่าตั๋วสัญญาการใช้เงินที่ธนาคารผู้ให้กู้แจ้งต่อคณะทำงานฯ และผู้ประกอบการมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯอย่างครบถ้วน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์