• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

Office of Provincial Commercial Affairs Phetchabun

“พาณิชย์จังหวัด” ทัพหน้าพาณิชย์

https://www.commercenewsagency.com/columnist/4811 23 ก.พ. 2565 อ่าน [5]

...
ช่วงนี้ “กระทรวงพาณิชย์” จัดโปรแกรม จัดหลักสูตร จัดโครงการ เพื่อ “เสริมแกร่ง” ให้กับ “พาณิชย์จังหวัด” อย่างต่อเนื่อง
สัปดาห์ที่ผ่านมา มีงานที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์จังหวัดถึง 2 งาน
งานแรก เป็นการเปิดหลักสูตร “Leadership for Leader : พาณิชย์จังหวัด รุ่นที่ 2” มีเป้าหมายเพื่อ “อบรมภาวะผู้นำ” ให้กับพาณิชย์จังหวัด
อีกงานเป็นการจัด “อบรมเชิงปฏิบัติการ Salesman จังหวัด Go-Inter รุ่นที่ 2” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ทีมเซลส์แมนจังหวัด ซึ่งหนึ่งในนี้ ก็คือ พาณิชย์จังหวัด
“นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์” บอกว่า “พาณิชย์จังหวัด” ถือเป็น “ทัพหน้า” เป็น “ตัวแทน” เป็น “แขนขา” ของกระทรวงพาณิชย์
ทำหน้าที่เหมือนเป็น “กระทรวงพาณิชย์น้อย” ในต่างจังหวัด
เพราะหากพาณิชย์จังหวัดสามารถ “ทำภารกิจ” ได้ดี ก็จะช่วยกระทรวงพาณิชย์ “เบาแรง” ปัญหาไม่มาที่ส่วนกลาง จบได้ที่พาณิชย์จังหวัด
เป็นการช่วย “แบ่งเบา” ภารกิจให้กับ “รัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วย และผู้บริหาร” ได้
เนื่องจากในต่างจังหวัด มี “ปัญหาเฉพาะหน้า” เกิดขึ้นบ่อย
ยิ่งรัฐบาล มี “โครงการประกันรายได้เกษตรกร” บางครั้งมีปัญหาพืชผลทางการเกษตร สินค้าปศุสัตว์ ก็ต้องแสดงความเป็น “ผู้นำ” ในการแก้ไขปัญหา ยิ่งในภาวะ “วิกฤต” ก็ต้องผ่านให้ได้
แต่ที่ผ่านมา พาณิชย์จังหวัด ยังขาดความเป็น “ผู้นำ” นายจุรินทร์เล่าถึงที่มาที่ไปของการจัดทำโครงการ ว่า ได้หารือกับ “ปลัดกระทรวงพาณิชย์” เพื่อหาทางแก้ไข
จึงเป็นที่มาของการจัดอบรม “หลักสูตรภาวะผู้นำ" เป็นครั้งแรก เมื่อปี 2564 และมาจัดอีกครั้ง รุ่นที่ 2 ในปีนี้
โดยหลักสูตรที่จะนำมาช่วยเติมเต็มความเป็นผู้นำ เช่น องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ภาวะผู้นำ การแก้ปัญหา และศิลปะในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและพี่น้องประชาชน
นอกจากนี้ ได้ทำการปรับแนวคิดจาก “ผู้คุมกฎ” มาเป็น “ผู้รับใช้” และ “ผู้ให้บริการ” เพราะถือเป็น “หัวใจสำคัญ” ที่จะช่วยเกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชน
ส่วนการอบรมเชิงปฏิบัติการ Salesman จังหวัด Go-Inter รุ่นที่ 2 “นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ” บอกว่า ต้องการช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กับทีมเซลส์แมนจังหวัด ให้เข้ามาทำหน้าที่ผลักดัน “สินค้า SMEs สินค้าชุมชน สินค้าท้องถิ่น” ให้มีโอกาส “โกอินเตอร์”
สำหรับทีมเซลส์แมนจังหวัด ประกอบด้วย พาณิชย์จังหวัด หอการค้าจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัด และสมาชิกกลุ่ม MOC Biz Club จังหวัด
ความรู้ที่จัดฝึกอบรมให้กับทีมเซลส์แมนจังหวัด เช่น แนวคิดในการดำเนินธุรกิจการค้าที่เป็นสากล การบริหารโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนทางการค้า การสร้าง Content เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ ตลอดจนทักษะการเจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) เป็นต้น
เป้าหมาย เพื่อให้นำ “องค์ความรู้” ที่ได้ ไปต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค และ “ถ่ายทอด” ให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ Micro SMEs ให้สามารถ “ยกระดับ” สินค้าและบริการในท้องถิ่น จนก้าวไปสู่ “ตลาดสากล” ในอนาคต
การจัดอบรมในครั้งนี้ พิเศษกว่าครั้งก่อน ก็คือ ได้เชิญผู้ประกอบการ SMEs และ Micro SMEs ที่มีความพร้อมและสนใจในการส่งออกสินค้า มาร่วมอบรมด้วย
พร้อมกับจัด “เวิร์กชอป” ให้ทีมเซลส์แมนจังหวัดกับผู้ประกอบการ ได้ทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เพื่อ “ปูทาง” ไปสู่การส่งออกได้จริง
มีตัวอย่างความสำเร็จให้เห็น ปี 2564 หลังจากอบรมทีมเซลส์แมนจังหวัดเสร็จ จากนั้น “พาณิชย์จังหวัด” ในฐานะ “เซลส์แมนจังหวัด” ได้ร่วมมือทำงานกับ “ทูตพาณิชย์” ในฐานะ “เซลส์แมนประเทศ”
จัดการเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ นำ SMEs , Micro SMEs และเกษตรกร ไปเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อ ผู้นำเข้า มากกว่า 100 คู่เจรจา เกิดมูลค่าการสั่งซื้อมากกว่า 1,000 ล้านบาท
ปีนี้ ก็เช่นเดียวกัน จะมีการจัดเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์อีกหลายครั้ง หลายสินค้า คาดหวังว่า จะสร้างยอดขาย ทำรายได้เข้าประเทศอีกมาก ส่วนจะเท่าไร ต้องติดตามดูกันต่อไป
ทั้งนี้ นายจุรินทร์ยืนยันว่า หากพาณิชย์จังหวัดทำงานได้ดี กระทรวงพาณิชย์ก็พร้อมที่จะ “สนับสนุน” ให้มี “ความก้าวหน้า” เพราะยุคนี้กระทรวงพาณิชย์ให้โอกาสพาณิชย์จังหวัดได้มีโอกาสเจริญเติบโต
ในยุคผม “รองอธิบดี 2-3 คน” ก็มาจากพาณิชย์จังหวัด ขึ้นจากพาณิชย์จังหวัด เป็นรองอธิบดี
คนแรก “นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์” รองอธิบดีกรมการค้าภายใน มาจากพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี คนที่ 2 “นายอุดม ศรีสมทรง” รองอธิบดีกรมการค้าภายใน มาจากพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส และล่าสุด “นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ” รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มาจากพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี
สรุปมี “พาณิชย์จังหวัด” ที่เก่ง ๆ เด่น ๆ ก้าวขึ้นมาเป็น “รองอธิบดี” แล้ว 3 คน
แต่ที่ยังไม่เห็น ก็คือ “ทูตพาณิชย์” ที่เก่ง ๆ เด่น ๆ ก้าวขึ้นมาเป็น “รองอธิบดี” ในยุคนี้เลย
ในเมื่อ มีการโปรโมต “พาณิชย์จังหวัด” ในฐานะ “เซลส์แมนจังหวัด” ให้เป็นใหญ่เป็นโตได้
แล้วไฉน จะโปรโมต “ทูตพาณิชย์” ในฐานะ “เซลส์แมนประเทศ” ให้ก้าวขึ้นมาเป็น “รองอธิบดี” บ้างไม่ได้
ขวัญและกำลังใจ คือ สิ่งสำคัญ
ต้องทำให้ดู ทำให้เห็น
ซีเอ็นเอ
อ่านเพิ่มเติมคลิก>>>https://www.commercenewsagency.com/columnist/4811
-------------------------------------
ติดตาม CNA Online ผ่านช่องทางอื่น ๆ
Line@ - เพิ่มเพื่อน http://line.me/ti/p/%40uld0329i หรือค้นหา @cnaonline
Twitter - ติดตาม https://twitter.com/CNAOnlineTwit
Instagram – ติดตาม https://www.instagram.com/cna2you/
Website - อ่าน www.commercenewsagency.com

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์