• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

Office of Provincial Commercial Affair Phetchabun

“จุรินทร์” ลั่นกลางวงเอเปค ดันเศรษฐกิจดิจิทัล-บีซีจีโมเดล ขับเคลื่อน SMEs รายย่อยหนุน!เอเปคเป็น FTA ใหญ่สุดของโลกในอนาคต

กระทรวงพาณิชย์ 9 พ.ย. 2564 อ่าน [2]

...

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปค APEC Minister Meeting 2021 (AMM) ครังที่ 32 ผ่านระบบ VC ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และนางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วย
นายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมรัฐมนตรีเอเปคครั้งที่ 32 โดยมีประเทศนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference หลังจากการประชุมวันนี้แล้วจะมีการประชุมสำคัญอีกในวันมะรืน เป็นการประชุมในระดับผู้นำประเทศซึ่งจะมีการส่งมอบการเป็นเจ้าภาพจากนิวซีแลนด์มาเป็นประเทศไทย ในวันที่ 12 พฤศจิกายน ประเทศไทยถือว่ารับไม้ต่อการเป็นเจ้าภาพเอเปคต่อจากนิวซีแลนด์เป็นระยะเวลาหนึ่งปีจนถึงเดือนพฤศจิกายนปี 2565
สำหรับเอเปคนั้น ถือเป็นข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจแต่ยังไม่ถือว่าเป็น FTA ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 21 เขตเศรษฐกิจ มีประชากรรวมกัน 2,900 ล้านคน มี GDP รวมกัน 60% ของโลก มีมูลค่า 53 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเอเปค ในรอบ 9 เดือน ตั้งแต่ ม.ค.-ก.ย.ปีนี้ มีมูลค่า 284,966 ล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าการค้าที่ไทยมีกับเอเปคนั้นคิดเป็น 70% ของไทยที่ค้ากับโลก ขยายตัวเป็น +22.76%
ประเทศไทยส่งออกไปยังกลุ่มเอเปค
มูลค่า 144,426 ล้านเหรียญสหรัฐ นำเข้า 140,540 ล้านเหรียญสหรัฐ ถือว่าประเทศไทยได้ดุลกลุ่มการค้าเอเปค 3,385 ล้านเหรียญสหรัฐ ใน 9 เดือนแรกของปีนี้
สินค้าที่ไทยส่งออกไปยังกลุ่มประเทศเอเปคสำคัญ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ยาง เม็ดพลาสติก ผลไม้ อัญมณีเครื่องประดับ เครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลิตภัณฑ์พลาสติก เป็นต้นโดยในการประชุมวันนี้ตนได้กล่าวถ้อยแถลงในประเด็นสำคัญ 4 ประเด็น
ประเด็นที่หนึ่ง ประเทศไทยสนับสนุนเศรษฐกิจแบบดิจิตอลหรือ Digital Economy โดยใช้อีคอมเมิร์ซเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ
ประเด็นที่สอง ประเทศไทยสนับสนุนเศรษฐกิจแบบ BCG โดยเฉพาะจากนี้ไปเราจะใช้โมเดล BCG กับการขับเคลื่อนพัฒนา SMEs ขนาดเล็ก หรือ Micro SMEs เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต
ประเด็นที่สาม ตนได้แจ้งว่าประเทศไทยสนับสนุนให้เอเปคพัฒนาไปเป็นความร่วมมือไปเป็นเขตการค้าเสรี หรือ FTA ต่อไปในอนาคต จะให้ชื่อว่า FTAAP จะมีผลทำให้ความร่วมมือในกลุ่มประเทศเอเปค 21 เขตเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยลดเลิกอุปสรรคทางการค้า และทำให้เศรษฐกิจเชื่อมโยงและเติบโตในระยะยาว
ประเด็นที่สี่ ต้องการให้การประชุม WTO ในช่วงปลายเดือน พ.ย.-ต้นเดือน ธ.ค.ปีนี้ ซึ่งตนจะเดินทางเข้าร่วมประชุมด้วย ให้ความสำคัญกับอีคอมเมิร์ซการค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มุ่งเน้น 3 ประเด็นสำคัญ คือกำหนดกติกาอีคอมเมิร์ซที่มีความโปร่งใส มีความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นประเทศเล็กหรือใหญ่ในโลกที่เป็นสมาชิก WTO รวมทั้งให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคจากการค้าออนไลน์หรือแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นต้น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์