• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

Office of Provincial Commercial Affairs Phetchabun

การจ้างดำเนินการโครงการ รถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามประกาศ จังหวัดเพชรบูรณ์

สพจ.เพชรบูรณ์ 18 ต.ค. 2564 อ่าน [10]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการ รถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้