• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

Office of Provincial Commercial Affairs Phetchabun

#กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย "กรีนส์มาเก็ตเพชรบูรณ์"

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ 29 มิ.ย. 2563 อ่าน [84]

...
    วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย "กรีนส์มาเก็ตเพชรบูรณ์" จัดจำหน่ายสินค้าโซนกรีนส์ บริเวณถนนคนเดิน "ถนนคนเพ็ดซะบูน" อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นช่องทางการตลาดประจำ ดำเนินการทุกวันศุกร์ ที่เครือข่ายเกษตรกรตามโครงการฯ สามารถหมุนเวียนนำสินค้าไปจำหน่ายตรงกับผู้บริโภค สร้างรายได้เพิ่ม และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์คุณภาพของตน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์