• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

Office of Provincial Commercial Affairs Phetchabun

ผลการดำเนินงาน

58884 ยอดเข้าชม

มาตรการเร่งด่วน…จัดชุดเฉพาะกิจ ลุยตรวจสอบ ล้งเถื่อน ! ใช้มาตรการทางกฎหมายเข้ม อย่างเท่าเทียม

       เพชรบูรณ์-ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ควบคุมดูแล คุณภาพมะขาม ลุยตรวจสอบ ล้งเถื่อน ใช้มาตรการทางกฎหมาย อย่างเท่าเทียม10

27 ม.ค. 2566

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์”ชวนผู้ประกอบการสมัครร่วมโครงการแมชชิ่งซื้อขายผลไม้-ผลิตภัณฑ์เกษตร

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ชวนผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก สมัครเข้าร่วมโครงการจับคู่ธุรกิจสินค้าผลไม้สด แปรรูป และผลิตภัณฑ์เกษตรอื่น ๆ กับคู่ค้าสำคัญจากตะวันออกกลาง สหภาพยุโรป10

24 ม.ค. 2566

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ ในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือครั้งที่ 1/2566

วันที่ 19 - 20 มกราคม 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ ในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือครั้งที่ 1/256610

23 ม.ค. 2566 4

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบูรณ์. (กรอ.พช.) ครั้งที่1/2566

วันที่ 13  ธันวาคม 2565 เวลา13:30 น. นายสุพล ศรีทับทิม พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเพชรบูรณ์. (กรอ.พช.) ครั้งที่1/2566  ซึ่งที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอแนะของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์. บจก.ไนน์ แทมมะรินด์ และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดเพชรบูรณ์.10

14 ธ.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม