• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

Office of Provincial Commercial Affairs Phetchabun

ผลการดำเนินงาน

58874 ยอดเข้าชม

พาณิชย์บอกข่าว

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการค้า ราคาสินค้า ในช่วงพาณิชย์บอกข่าว ทางรายการเพชรบูรณ์บ้านเรา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย10

23 พ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
#พาณิชย์บอกข่าว เล่าเรื่องเศรษฐกิจการค้า ราคาสินค้า และนโยบายรัฐบาล

  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการค้า ราคาสินค้า ในช่วงพาณิชย์บอกข่าว ทางรายการเพชรบูรณ์บ้านเรา10

9 พ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
แผนการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2565/66 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

แผนการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2565/66 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ---- ครั้งที่ 2 ระหว่าง 14 -1810

8 พ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม