• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

Office of Provincial Commercial Affair Phetchabun

ผลการดำเนินงาน

58783 ยอดเข้าชม

คนไทยเฮ! #มะขามหวานเพชรบูรณ์ สินค้า GI ไทย ได้รับการคุ้มครองในประเทศเวียดนาม สร้างรายได้เข้าประเทศ

เวียดนามรับจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “มะขามหวานเพชรบูรณ์” ขยายมูลค่าการส่งออกของไทยในตลาดเวียดนาม สร้างรายได้เข้าประเทศ ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทางปัญ ญา10

23 มิ.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์บอกข่าว เล่าเรื่องเศรษฐกิจการค้า ราคาสินค้า และนโยบายรัฐบาล

    วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการค้า ราคาสินค้า ในช่วงพาณิชย์บอกข่าว10

22 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระดับจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระดับจังหวัด10

22 มิ.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม