• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

Office of Provincial Commercial Affairs Phetchabun

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

6503 ยอดเข้าชม

การจ้างดำเนินการโครงการ รถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามประกาศ จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการ รถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

18 ต.ค. 2564 10

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ๑๗

  - สำเนา - ประกาศ จังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ10

14 ส.ค. 2563 42

อ่านเพิ่มเติม