• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

Office of Provincial Commercial Affairs Phetchabun

ข่าวเศรษฐกิจ

6493 ยอดเข้าชม

ชีพจรโลกธุรกิจ : 28 พฤษภาคม 2562

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการยื่นงบการเงินประจำปี 2561 สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม10

28 พ.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
สถานการณ์ปาล์ม

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ปาล์มที่มีปัญหาราคาตกต่ำในขณะนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากสภาวะการณ์น้ำมันปาล์มในตลาดโลกมีภาวะการแข่งขันที่รุนแรง โดยประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ ได้แก่ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย10

30 เม.ย. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์เร่งลดสต๊อกปาล์ม คลี่วิกฤติราคาตกต่ำในรอบ20ปี

นายวิชัย  โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ดำเนินการให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มตกต่ำที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับซื้อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าครบแล้ว 160,000 ตัน10

29 เม.ย. 2562 1

อ่านเพิ่มเติม
'กรมการข้าว'เตรียมพันธุ์ข้าว4สายพันธุ์ ใช้ในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

"กรมการข้าว"เตรียมพันธุ์ข้าว4สายพันธุ์ รวม1,206กก.ใช้ในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พร้อมแจกจ่ายเกษตรกร-ประชาชน เพื่อเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพ   22 เม.ย.62 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว10

23 เม.ย. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม
ส่งออกพลิกมาเป็นบวก ‘กพ.’โต5.9%รับสงครามการค้าคลี่คลาย

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กล่าวว่า การที่การส่งออกกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้ เนื่องจากปัญหาข้อพิพาทการค้าระหว่างจีนและสหรัฐเริ่มจะหาข้อยุติร่วมกัน คาดว่าจะมีความชัดเจนเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้ ทำให้ทิศทางการส่งออกทั่วโลกปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งผู้นำเข้ามีความมั่นใจนำเข้าสินค้าจากไทย โดยเฉพาะกลุ่มอาหาร10

22 มี.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
รายงานพิเศษ : สหกรณ์บริการอิสลามเนียะมะตุลลอฮ์ จำกัด หนุนสมาชิกทำเกษตรผสมผสานเพิ่มมูลค่าที่ดินทุ่งครุ

พื้นที่เขตทุ่งครุ ของกรุงเทพมหานคร แต่เดิมเป็นพื้นที่ทำการเกษตร ทำนาทำสวนผลไม้ ปัจจุบันสภาพพื้นที่เปลี่ยนไป หมู่บ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์เริ่มรุกเข้ามา มีห้างสรรพสินค้าผุดขึ้นในพื้นที่เกษตรเดิม ระบบการจัดการของท้องถิ่นเริ่มเปลี่ยนไป คนนอกพื้นที่หลั่งไหลเข้ามาอาศัยอยู่มากขึ้น ประชากรในเขตทุ่งครุมีประมาณ 120,000 คน10

22 มี.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม