• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์

Office of Provincial Commercial Affairs Phetchabun

ข่าวประชาสัมพันธ์

64012 ยอดเข้าชม

#พาณิชย์บอกข่าว เล่าเรื่องเศรษฐกิจการค้า ราคาสินค้า และนโยบายรัฐบาล

  วันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการค้า ราคาสินค้า ในช่วงพาณิชย์บอกข่าว ทางรายการเพชรบูรณ์บ้านเรา10

10 ส.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี 2565

การประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ในส่วนภาคภาคีที่จะมาร่วมสนับสนุนการจัดการ โดยมีท่านปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสมศักดิ์ คณาคำ มาเป็นเกียรติร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมถึงพาณิชย์จังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นายกสมาคมท่องเที่ยว ประธานวิสาหกิจชุมชนทับเบิก10

4 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
KM ถอดองค์ความรู้/บทเรียนจากการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เรื่อง “กรอบความคิด (Mindset)”

แบบฟอร์มการถอดองค์ความรู้/บทเรียนจากการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 1. เรื่อง  “กรอบความคิด (Mindset)” 2. เจ้าขององค์ความรู้/บทเรียน  พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ 3. กรอบความคิด10

3 ส.ค. 2565 10

อ่านเพิ่มเติม
#พาณิชย์บอกข่าว เล่าเรื่องเศรษฐกิจการค้า ราคาสินค้า และนโยบายรัฐบาล

    วันที่ 3 สิงหาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการค้า ราคาสินค้า ในช่วงพาณิชย์บอกข่าว10

3 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม